Địa chỉ: Làng Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội

SĐT: 0983.455.486

Fanpage: Xôi Phú Thượng - Xôi cô Huyền